Historik

Kort historik om Tutaryd skriven 2007.


Klicka på pilen i övre högra hörnet så laddas dokumentet upp.

Här följer en bygdebok om Tutaryd sammanställd av arbetsgrupp inom Tutaryds Byalag år 2002.

Boken trycktes upp i ett antal exemplar. De är slut och inga kan tryckas. Därför är den scannad och inlagd här.


Boken är uppdelad i 13 kapitel. Genom att klicka på pilen i övre högra hörnet laddas kapitlet upp.